Jämstorps Entreprenads behandling av personuppgifter följer alltid dataskyddsförordningen och övrig förekommande lagstiftning. Vi hanterar endast de personuppgifter som behövs för att kunna uppfylla avtalet.

Personuppgifter kan komma att utlämnas till och inhämtas från myndigheter. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är avtal, intresseavvägning och i vissa fall rättslig förpliktelse.

Kundens personuppgifter kommer att sparas under tiden kundförhållandet består och de flesta uppgifter kommer att raderas när kundförhållandet avslutas. Vi har i några fall skyldighet att enligt lag behålla vissa uppgifter såsom till exempel fakturauppgifter. I övrigt sparas bara uppgifter där vi har ett berättigat ändamål att behandla uppgifterna.

På kundens begäran om registerutdrag går det bra att kontakta oss för att få ett formulär om ansökan registerutdrag, gratis vid 1 tillfälle per år. Registerutdraget måste hämtas personligen då detta endast lämnas ut mot uppvisande av giltig fotolegitimation. Kunden har rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå