Högtofta skola

En modern skola med välplanerat område för uteaktiviteter

-

-