ABK's lägenheter i Vä

ABK's lägenheter i Vä är färdigställda. Markplaneringen är utformad med tanke på tillgänglighet och med plats att sitta ned och ta en fika.

Markytorna består av sten- och plattytor i kombination med grönytor och släta asfaltsytor. Allt för att skapa en vaierande miljö som samtidigt är lätt att underhålla.